Dự án

THÀNH QUẢ
CỦA CHÚNG TÔI

Mỗi dự án được hoàn thành, với Newtab Online đó không
chỉ là thành quả, kinh nghiệm mà còn là sự tự hào
khi trở thành lựa chọn của những thương hiệu uy tín
hàng đầu thuộc hơn 15 nhóm ngành khác nhau.

HÀNH TRÌNH VƯƠN ĐẾN
VỊ TRÍ DẪN ĐẦU TỪ 2013

Thấu hiểu thị trường và dám đương đầu với những thách thức, Newtab Online đã
không ngừng tiến bước để chinh phục vị thế dẫn đầu với những thành tựu đáng tự hào:

Chuyên gia trong thị trường

0+

Chuyên gia trong thị trường

Ngành hàng đa dạng

0+

Ngành hàng đa dạng

Khách hàng tại Việt Nam và Đông Nam Á

0+

Khách hàng tại Việt Nam và Đông Nam Á

Chiến dịch thành công

0+

Chiến dịch thành công

Đồng Hành
CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHÁCH HÀNG

Picture1_-03-07-2021-15-06-51.png
Picture2_-03-07-2021-15-06-59.png
Picture3_-03-07-2021-15-07-03.png
Picture4_-03-07-2021-15-07-08.png
Picture5_-03-07-2021-15-07-13.png
Picture6_-03-07-2021-15-07-18.png
Picture7_-03-07-2021-15-07-22.png
Picture8_-03-07-2021-15-07-26.png
Picture9_-03-07-2021-15-07-30.png
Picture10_-03-07-2021-15-07-35.png
Picture11_-03-07-2021-15-07-39.png
Picture12_-03-07-2021-15-07-43.png
Picture15_-03-07-2021-15-07-57.png
Picture16_-03-07-2021-15-08-01.png
Picture19_-03-07-2021-15-08-16.png
Picture22_-03-07-2021-15-08-32.png
Picture23_-03-07-2021-15-08-36.png
Picture24_-03-07-2021-15-08-41.png
Picture25_-06-07-2021-14-25-40.png
Picture26_-06-07-2021-14-25-40.png
Picture27_-06-07-2021-14-25-40.png
Picture28_-06-07-2021-14-25-40.png
Picture29_-06-07-2021-14-25-40.png
Picture30_-06-07-2021-14-25-40.png

Chiến Lược

Toàn Diện

Chúng tôi hoạch định chiến lược và thực thi dự án dựa trên sự kết

hợp của các giải pháp tổng thể để gặt hái được những kết quả vượt qua mong đợi.

35/20 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 098 779 5885

contact@newtab.com.vn